نمایش آنلاین و زنده اتحادیه خرازی نمایش آنلاین اتحادیه

اسامي بازرسين اتحاديه ..................................................................................

اسامي بازرسين اتحاديه ..................................................................................

گفتگوي جناب آقاي عبدالله اسفندياري نائب رئيس اول اتحاديه با خبرگزاري ايسنا در خصوص ايمني بازار بزرگ تهران مورخ 30 تير ماه 96

گفتگوي جناب آقاي عبدالله اسفندياري نائب رئيس اول اتحاديه با خبرگزاري ايسنا در خصوص ايمني بازار بزرگ تهران مورخ 30 تير ماه 96

اعضاي هيئت مديره

اعضاي هيئت مديره بر اساس ماده هشت موضوع تبصره يك ماده بيست و يك آيين نامه اجرائي قانون نظام صنفي ..................................................

مشاورين اتحاديه

روزهاي خدمات دهي مشاورين ........................................ .......................................

آخرين اخبار

اطلاعيه اتاق اصناف تهران در خصوص برقراري خط كشتيراني از بنادر استان بوشهر به كشور قطر .................................................................................................................................................................................................

اطلاعيه اتاق اصناف تهران در خصوص پر كردن بالن هاي شادي .......................................................................................................

اطلاعيه اتاق اصناف تهران در خصوص كارآفرينان برتر.....................................................................................................................................................................................................................

اطلاعيه اتاق اصناف تهران در خصوص شفاف سازي نظام توزيع و قيمت گذاري و روز آمد سازي شيوه هاي نظارت بر بازار

اطلاعيه اتاق اصناف تهران در خصوص صندوق فروشگاهي .........................................................................................................................................................

.بخش نامه اتاق اصناف تهران در خصوص طرح سرشماري اتباع افغاني غير مجاز.......................................................................................................

ضوابط خاص صدور پروانه كسب و رسته هاي اتحاديه خرازي فروشان و وابسته......................................................

اطلاعيه اتاق اصناف در خصوص برگه تشخيص ماليات..................................................................................................................................................................

اطلاعيه اتاق اصناف در خصوص آزمون دوره اي وسايل توزين و سنجش مورد استفاده در دادوستد عمومي....................................................................

بخشنامه اتاق اصناف تهران در خصوص سوء استفاده و مراجعه برخي از افراد به عنوان مامور مبازره با قاچاق كالا و ارز

روزنامه های امروز

عضویت در خبرنامه اتحادیه