اعضای هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره

مرحوم
جناب آقای حسن علی توتونچی
رییس هیأت مدیره

نایب رئیس اول

جناب آقاي علیرضا مهران پور
نایب رئیس اول

نایب رئیس دوم

جناب آقاي عبدالله اسفندیاری
نایب رئیس دوم

دبیر

جناب آقاي مهرداد کریمی
دبیر

خزانه دار

جناب آقاي حسین زندیه
خزانه دار

عضو هيات مديره

جناب آقاي حسین پورکاظمی
عضو هيات مديره

عضو هيات مديره

جناب آقاي حسن گلکار
عضو هيات مديره

بازرس

جناب آقاي سعيد صادقي
بازرس
نیمتا روزنامه های صبح کشور