کد مطلب : 23368 تاریخ مطلب : 1396/04/30

گفتگوي جناب آقاي عبدالله اسفندياري نائب رئيس اول اتحاديه با خبرگزاري ايسنا در خصوص ايمني بازار بزرگ تهران مورخ 30 تير ماه 96

زنگ خطر براي بازار تهران/ ايمني بازار از مصاديق امنيت ملي است

مسئول هياتامناي مركزي بازار تهران تاكيد دارد: براي ايمن سازي بازار بزرگ تهران نياز به مشاركت جمعي تمام دستگاه هاي مربوطه وجود دارد و با توجه به وسعت و اهميت بازار ميتوان امنيت آن را به مثابه موضوعات امنيت ملي دانست .

به گزارش ايسنا، حادثه تلخ پلاسكو در سال گذشته باعث شد بحث قديمي ايمني و امنيت بناهاي مختلف شهر تهران بار ديگر در معرض توجه قرار گيرد. حال ساختمان هاي متعددي از آلومينيوم و علاءالدين گرفته تا انبارهاي اطراف خاوران زير ذره بين قرار گرفته اند اما در كنار اين ساختمان ها بحث بازار بزرگ تهران با توجه به وسعت و قدمت آن از اهميت ويژه اي برخوردار است .

مسئول هياتامناي مركزي بازار تهران در گفتوگويي با ايسنا، به ارائه توضيحاتي در اين باره پرداخت و اظهار كرد: حتي پيش از حادثه پلاسكو موضوع ايمني بازار به عنوان يك واقعيت مطرح بوده و اين مركز به عنوان يكي از نقاط پرخطر، آسيبپذير و ناايمن شناسايي شده بود .

عبدالله اسفندياري در اين باره گفت: با توجه به قدمت 200 ساله بازار اكنون بخش قابل توجهي از سيمكشيهاي موجود مستهلك شده و در حوزه لولهكشي آب نيز بخش زيادي از ظرفيت به مرور زمان حالت پوسيده پيدا كرده است. از سوي ديگر با توجه به ساختار بازار و معابر باريكي كه در آن قرار دارد مشكل دوچندان شده است. علاوه بر اين با توجه به قدمت اين بنا از سوي سازمان ميراث فرهنگي اجازه ساخت و ساز جديد در آن صادر نشده وبا توجه به مجموع اين موارد شرايطي پيش ميآيد كه اگر زماني حادثهاي رخ دهد، ممكن است بسيار خطرآفرين بوده و صدمات مالي و جاني بسياري را به دنبال داشته باشد .

ايمنسازي بازار نيازمند مشاركت همگاني است

وي تاكيد كرد: بر همين اساس ضروري به نظر ميرسد كه براي جلوگيري از بروز اتفاقي ناخوشايند در قلب اقتصادي تهران نوعي خرد جمعي به كار گرفته شده و سازمانها و ادارات مرتبط در كنار صنفهاي فعال، اقدامات مورد نظر را براي جلوگيري از بروز هر گونه اتفاق احتمالي انجام دهند .

اسفندياري با بيان اينكه در صورت بروز حادثه، زمان سانحه احتمالي (روز يا شب) قطعا اثرات متعددي بر جاي خواهد گذاشت، گفت: نقطه عطف حادثه و اينكه در كدام قسمت بازار واقع شده باشد هم خالي از اهميت نبوده و تاثير بسياري دارد. به هر حال بازار تهران قلب اقتصادي كشور به شمار ميرود و اگر حادثهاي در اين فضا رخ دهد، آسيبهاي جدي براي كل اقتصاد كشور به دنبال خواهد داشت .

نايب رئيس اتحاديه خرازان در ادامه منطقه 12تهران را نيز از مناطق قديمي تهران شهر دانست كه در اين منطقه شهرداري تلاشهاي متعددي براي بازسازي و بهسازي صورت داده اما به هر حال براي دسترسي به نتايج موثر، خرد جمعي و همكاري ارگانهاي مختلف مورد نياز است .

حضور و فعاليت بالغ بر 60 هزار نفر دربازار

مسئول هياتامناي مركزي بازار تهران همچنين بيان كرد: اعضاي بيش از 20 صنف اتاق اصناف در بازار به فعاليت ميپردازند و در مجموع ميتوان گفت كه حدود 60 تا 70 هزار كاسب داراي پروانه كسب در اين محدوده مشغول به كار هستند. نكته جالب آنكه بخشي از مشكل هم به صاحبان همين واحدها باز ميگردد، چرا كه گاه كسبه و صاحبان سراها همكاري ضعيفي براي رفع مشكلات داشته و در مواردي مانند سد معبر اهمال ميكنند. از سوي ديگر معابر تنگ و باريكي كه در بازار وجود دارد، شرايط را به گونهاي پيش مي برد كه اگر زماني حادثهاي پيش ميآيد مديريت آن بسيار دشوار شود چرا كه امكان حضور نيروهاي آتشنشاني و امدادي در بازار بسيار دشوار خواهد بود .

اسفندياري در عين حال به معضل برق اشاره كرده و يادآور شد: در گذشته تمام سراهاي بازار تنها براي روشنايي از برق استفاده ميكردند اما اكنون وسايل مختلفي مانند انواع دستگاههاي تهويه هوا در اين حجرهها استفاده ميشود كه مصرف برق را بسيار افزايش ميدهد، به گونهاي كه شايد در گذشته ولتاژ برق مورد نياز براي واحدها 15 آمپر در نظر گرفته شده و بر همين اساس تجهيزات تامين شده بود اما اكنون ممكن است حتي بيش از 32 آمپر در واحدها مصرف برق داشته باشيم. از سوي ديگر سيمكشي برق هم همانطور كه اشاره شد فرسوده است و همه اين مسائل ميتواند مشكلات متعدد به همراه داشته باشد .

وي با بيان اينكه هر گونه حادثه براي بازار تهران اثرات بسياري بر جاي خواهد گذاشت افزود: بازار قلب اقتصادي ايران است و با توجه به شرايطي مانند عدم امكان كمكرساني مراكزي مانند اورژانس، بيمارستان، نيروي انتظامي و آتشنشاني خسارات احتمالي هر حادثهاي در اين منطقه بسيار بالا بوده و لازم است از قبل براي حل اين معضل چارهانديشي شود. به هر حال اگر اتفاقي در بازار رخ دهد، قطعا سرمايهاي بسيار بالا و جبرانناپذير به هدر خواهد رفت و بر همين اساس ميتوان گفت موضوع ايمني بازار يكي از مسائلي است كه ميتوان آن را به مثابه موضوعات امنيت ملي به شمار آورد .

تردد بالغ بر يك ميليون نفر در روز

مسئول هياتامناي مركزي بازار تهران در عين حال به برخي اقدامات صورت گرفته در راستاي ايمن سازي بازار تهران اشاره كرد و گفت: از سوي اتاق اصناف ستادي براي پيگيري بحث امنيت اصناف ايجاد شده و در قالب فعاليتهاي اين ستاد، جامعه انجمن هاي إسلامي اصناف و بازار تهران مذاكرات بسياري با سازمانهاي مربوطه انجام شده است. از سوي ديگر تاكنون در بخش رفع سد معبر يا تجهيز واحدها به كپسولهاي آتشنشاني اقدامات متعددي صورت گرفته اما همان طور كه اشاره شد براي دستيابي به نتايج موثر لازم است نوعي همكاري و مشاركت ميان تمام بخش هاي مربوطه وجود داشته باشد .

اسفندياري در پايان يادآور شد: طبق آمارهايي كه از سوي مترو به ما اعلام شده، روزانه حدود يك ميليون نفر از طريق مترو خود را به منطقه بازار ميرسانند. بر همين اساس اگر زماني طي ساعات روز حادثهاي در بازار رخ دهد، قطعا اثرات بسيار زياد و نامناسبي بر جاي خواهد گذاشت .
نیمتا روزنامه های صبح کشور