کد مطلب : 43145 تاریخ مطلب : 1398/08/18

حضور جناب آقاي اسفندياري نائب رييس اول اتحاديه در نشست برگزاري کلاس هاي H.S.E

حضور جناب آقاي اسفندياري نائب رييس اول اتحاديه در نشست برگزاري کلاس هاي H.S.E

حضور جناب آقاي اسفندياري نائب رييس اول اتحاديه در نشست برگزاري کلاس هاي H.S.E در راستاي ايمن سازي بازار، پاساژها و واحدهاي صنفي تهران که در اتاق اصناف تهران برگزار گرديد.

??به دنبال لزوم رفع نا ايمني در حوزه بازار و برخي پاساژها و واحدهاي صنفي، اين نشست با حضور قاسم نوده فراهاني رئيس، خسرو ابراهيمي نيا نايب رئيس دوم و حسين دروديان عضو هئيت رئيسه اتاق به همراه روساي برخي از اتحاديه ها، هئيت امناي بازار، نمايندگاني از دادستاني، ستاد بحران استان، جامعه انجمن هاي اسلامي بازار، اداره اماکن، اداره H.S.E سازمان صمت و سازمان آتش نشاني، اداره بهداشت، مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت کار تشکيل شد.

??قاسم نوده فراهاني گفت: طبق ماده 17 قانون نظام صنفي اتحاديه ها ملزم به ارائه آموزش هاي لازم به اعضاي تحت پوشش خود ميباشند و اتاق اصناف تهران موظف است نسبت به اطلاع رساني و آموزش به زيرمجموعه اصناف اقدامات لازم را انجام دهد.

??وي افزود: برگزاري کلاس هاي آموزشي H.S.E و ارائه هرگونه آموزش و اطلاع رساني به اصناف از جمله اهداف، برنامه ها و راهبردهاي مورد توجه اتاق اصناف تهران ميباشد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور