کد مطلب : 70042 تاریخ مطلب : 1400/01/25

عليرضا مهران پور: شيوع کرونا و تعطيلي ها صنف خرازي را با رکود مواجه کرده است/ چالش هاي اعضاي صنف به دليل ممنوعيت ورود کالا

عليرضا مهران پور: شيوع کرونا و تعطيلي ها صنف خرازي را با رکود مواجه کرده است/ چالش هاي اعضاي صنف به دليل ممنوعيت ورود کالا

نايب رئيس اول اتحاديه خرازي فروشان و وابسته تهران از تاثير اسف بار شيوع کرونا و تعطيلات ناشي از آن بر اين صنف گفت و بيان داشت: افت ارزش سرمايه ثابت در اقتصاد ايران موجب شد تا ظرفيت توليد بالقوه اقتصاد تقليل يابد و با بالا رفتن نرخ تورم ، دستيابي به سطح رفاه در خانوار کاهش يافته و به تبع آن صنف هم به دليل تقاضاي کم و تعطيلي ها دچار رکود شد.

عليرضا مهران پور افزود: همه گير شدن ويروس کرونا بازتاب اقتصادي بين المللي داشته و کم و بيش همه کشورها را تحت تاثير قرار داد؛ بطوريکه اقتصاد جهاني سال 2020 را با رکود قابل توجهي سپري کرد.

مهران پور با اشاره به گستردگي رسته ها و کالاهاي تحت پوشش اين اتحاديه بيان داشت: در کل کالاهاي اين صنف را مي توان به دو گروه تقسيم کرد، کالاهاي توليد داخلي و کالاهاي وارداتي. در بخش کالاهاي توليد داخلي به دليل افزايش قيمت مواد اوليه و هزينه هاي توليد کالا با قيمت تمام شده بالا پاسخگوي عرضه و تقاضاي بازار نيست. در بخش کالاهاي وارداتي رسته هاي مختلف صنف خرازي قبلاً ثبت سفارش مي شد؛ اما امسال با توجه به سياست مديريت ورود کالا و حمايت از توليد داخل، ورود اين کالاها ممنوع شده و مشکلات عديده اي براي بازرگانان مشاغل فوق ايجاد نموده است.

نیمتا روزنامه های صبح کشور