کد مطلب : 70048 تاریخ مطلب : 1400/01/29

مکاتبه اتحاديه خرازي ( جناب آقاي مهران پور نايب رييس اول اتحادي ه ) با اتاق اصناف تهران در خصوص قرار گرفتن واحد هاي صنفي تحت پوشش اين اتحاديه در گروه يک شغلي

نیمتا روزنامه های صبح کشور