کد مطلب : 70080 تاریخ مطلب : 1400/02/07

عليرضا مهران پور: هيچ سازماني خود را موظف و مقيد به رعايت حال اقتصاد راکد اصناف نکرد/ سال هاي متمادي است که قاچاق کالا يا اقتصاد پنهان گريبان اقتصاد ما را گرفته است

عليرضا مهران پور: هيچ سازماني خود را موظف و مقيد به رعايت حال اقتصاد راکد اصناف نکرد/ سال هاي متمادي است که قاچاق کالا يا اقتصاد پنهان گريبان اقتصاد ما را گرفته است

نايب رئيس اول اتحاديه خرازي فروشان تهران با اشاره به تاثير شيوع ويروس کرونا بر کسب وکار کل اصناف بويژه صنف متبوعش گفت: با توجه به تصميمات ستاد ملي کرونا مبني بر تعطيلي متعدد اصناف، انتظار مي رفت تا دولت به وعده هاي خود براي ارائه بسته هاي حمايتي عمل مي کرد، اما نه تنها اين اتفاق تحقق نيافت؛ بلکه سازمان امور مالياتي، نظام بانکي و ساير سازمان هايي که مستقيم زير نظر دولت هستند، هيچگونه همکاري با اين فراکسيون عظيم اقتصادي نکردند. متاسفانه هيچ سازماني خود را موظف به همکاري و رعايت حال اقتصاد راکد اصناف نکرد.

عليرضا مهران پور در ارتباط با وضعيت صنف بيان کرد: شيوع ويروس کرونا و تاثير آن بر تغيير رفتار و الگوي مصرف خانوارها سبب کاهش تقاضا از بنگاه هاي اقتصادي شده و اين موضوع در صنف خرازي فروشان که در مشاغل گروه دوم کرونا قرار دارد تاثير بسزايي گذاشته است؛ بطوريکه رسته هاي صنفي دچار رکود شديد شدند، اين در حالي است که اعضاي اين صنف تمامي پروتکل هاي بهداشتي را رعايت نموده و صبورانه دستوالعمل ها و تعطيلي هاي متعدد را اجرا نمودند.

مهران پور با اشاره به شروع دوره چهارم کرونا و ممنوعيت ها گفت: در حالي که واحدهاي صنفي تعطيل و بانک ها باز هستند، با توجه به قوانين جديد چک و محدوديت هاي آن، کسبه چگونه مي توانند تعهدات خود را ادا کنند؟

نايب رئيس اول اتحاديه خرازي فروشان تهران با اشاره به انتظار بحق اصناف از سازمان امور مالياتي تاکيد کرد: در دوران پاندومي کرونا ، سازمان امور مالياتي بسته حمايتي مشاغل آسيب ديده از کرونا را ارايه نمود؛ اما اعضاء انتظار دارند در زمان نادرآمدي و کسب و کار کساد، سازمان امور مالياتي در قالب معافيت، حمايت هاي لازم را معمول و بسته هايي به منظور حمايت از کسب وکار کوچک طراحي و اجرا کند.

وي با تاکيد بر تاثير اسف بار قاچاق کالا در کشور، خصوصاً کالاهاي صنف خرازي بيان داشت: سال هاي متمادي است که قاچاق کالا يا اقتصاد پنهان گريبان اقتصاد ما را گرفته است. آمارهاي ارايه شده حکايت از افزايش آن دارد. با توجه به شرايط کنوني کشور و تحرم ها ايجاب مي کند سازمان هاي ذيربط براي جلوگيري از اين نوع واردات، تعامل و تدابير بيشتري داشته باشند و از نظرات تخصصي و کارشناسي اصناف و اتحاديه ها استفاده لازم را داشته باشند.

مشروح خبر

نیمتا روزنامه های صبح کشور