آدرس:تهران - میدان هفت تیر - خیابان مفتح جنوبی , کوچه تور پلاک 14

شماره تماس: 88342150-88848851 - 88848852 - 88821552 - 88848859 88848875 - 88324328 - 88305752 - 88305751

شماره نمابر: 02188303425