کد مطلب : 23354 تاریخ مطلب : 1396/07/21

مدارک جهت تمديد پروانه کسب

تمديد پروانه کسب دائم و يا تبديل پروانه کسب موقت به دائم


1- متقاضي پروانه کسب بايد به سامانه اصناف به نشاني www.Iranianasnaf.ir مراجعه و تقاضاي خود را ثبت و نسبت به اخذ کد رهگيري اقدام نمايد.
1-2- تسليم اصل پروانه کسب قبلي به اتحاديه.
2ـ مراجع صدور پروانه كسب موظفند حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت تقاضا ضمن بازرسي واحد صنفي پاسخ متقاضي را مبني بر رد يا قبول تقاضا به صورت الكترونيكي يا بطور كتبي به وي ابلاغ كنند. عدم اعلام نظر در مدت ياد شده به منزله پذيرش محسوب مي¬گردد.
3ـ در صورت هرگونه تغيير در مدارک هويتي و يا فقدان آنها در سابقه پرونده صنفي ارايه:
اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه 1 سري ـ اصل و تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم يا پزشکي يا گواهي اشتغال به تحصيل براي آقايان کمتر از پنجاه سال سن ـ اصل و تصوير کارت ملي پشت و رو (1برگ) ـ 2 قطعه عکس پرسنلي 4×3 جديد.
1-3- اصل و تصوير گذرنامه، پروانه كار براي اتباع خارجي.
4- در صورت هرگونه تغيير در اسناد مالکيت عين و منافع و يا منافع، ارايه اصل و تصوير اسناد مذکور با آخرين تغييرات.
5ـ اشخاص حقوقي (شرکت¬ها) ارايه اصل و تصوير آگهي آخرين تغييرات مندرج در روزنامه رسمي.
6ـ رضايت محضري شرکاء در صورت انقضاء يا ابطال رضايت قبلي(براي مشارکت هاي مدني)
7ـ ارائه آخرين اظهارنامه مشاغل دارائي به نام متقاضي پروانه کسب
8- داشتن کارت معاينه بهداشتي(براي صنوف مشمول).
9ـ گواهي گذراندن دوره هاي آموزشي احکام تجارت و کسب و کار.
9-1- افراد با بيش از هفتاد سال سن از گذراندن دوره هاي آموزشي معافند اما در صورت داشتن مباشر، بايد وي را براي آموزش معرفي کنند، همچنين فارغ التحصيلان رشته هاي مرتبط دانشگاهي از گذراندن دروس مشابه معاف مي باشند.
10- تسويه حساب حقوق مترتب بر صدور پروانه کسب طبق ليست وجوهات نصب شده در محل اتحاديه براساس آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (31) قانون نظام صنفي.
11ـ صدور پروانه کسب و تحويل به متقاضي ظرف مدت 15روز پس از تکميل مدارک.
تذکر: ضرورت تجهيز واحد صنفي به صندوق مكانيزه فروش يا رايانه داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي و يا دستگاه توزين ديجيتالي و يا حسب مورد هر دو، براي صنوف مشمول منطبق با شرايط مقرر در مقررات مالياتي به منظور جلوگيري از لغو معافيت هاي قانوني و تعلق جرايم مالياتي؛ توصيه مي گردد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور