کد مطلب : 42050 تاریخ مطلب : 1398/07/17

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص مهلت جمع آوري تابلوهايي که از عناوين لاتين استفاده شده است

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص مهلت جمع آوري تابلوهايي که از عناوين لاتين استفاده شده است .


نیمتا روزنامه های صبح کشور