کد مطلب : 43291 تاریخ مطلب : 1398/09/30

نامه اتاق اصناف تهران درخصوص ارسال پرونده هاي تخلف در شرايط ويژه به منظور تشديد نظارت و برخورد با هرگونه افزايش قيمت و اجحاف در حق مصرف کنندگان

نیمتا روزنامه های صبح کشور