کد مطلب : 44361 تاریخ مطلب : 1398/10/15

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص عدم بکارگيري اتباع خارجي درمراکز صنفي


نیمتا روزنامه های صبح کشور