کد مطلب : 45405 تاریخ مطلب : 1398/10/28

نامه اتاق اصناف تهران در جهت استفاده از کارت خوان و انجام عمليات خريد توسط مشتريان

نیمتا روزنامه های صبح کشور