کد مطلب : 45428 تاریخ مطلب : 1398/11/05

نامه اتاق اصناف تهران درخصوص ممنوعيت عرضه البسه دست دوم

نامه اتاق اصناف تهران درخصوص ممنوعيت عرضه البسه دست دوم

نیمتا روزنامه های صبح کشور