کد مطلب : 45470 تاریخ مطلب : 1398/11/14

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص درج قيمت الصاق برچسب يا اتيکت روي کالا يا نصب تابلو و نرخنامه در محل کسب به نحوي که قيمت واحد کالا يا دستمزد خدمت به سهولت و روشني براي همگان قابل رويت باشد

نیمتا روزنامه های صبح کشور