کد مطلب : 55817 تاریخ مطلب : 1399/02/13

حسين دکمه چي راست محترم اتحاديه در گفتگو با اتاق اصناف تهران اعلام کرد: اصناف با صدمات جبران ناپذيري مواجه هستند/ حمايت دولت اجتناب ناپذير است

حسين دکمه چي: اصناف با صدمات جبران ناپذيري مواجه هستند/ حمايت دولت اجتناب ناپذير است

رئيس اتحاديه خرازي فروشان و وابسته تهران اظهار داشت: طي دو ماه تعطيلي از اسفند ماه تا پايان فروردين به علت شيوع ويروس کرونا و همزماني آن با ايام پاياني سال صدمات جبران ناپذير و زيان هاي مالي بسياري بر تمامي صنوف وارد شد.

حسين دکمه چي افزود: طي تعطيلي دو ماهه اي که از اسفند ماه تا پايان فروردين داشتيم، زيان هاي مالي بسياري بر تماي صنوف وارد شد، خصوصاً اينکه تمامي کسبه براي ايام پاياني سال کالاهاي مورد عرضه خود را خريداري کرده، چک هايي را ارائه داده بودند و اکنون چک هاي برگشتي مشتريان دست شان مانده است، اين روزها، اصناف بيش از ديگر زمان هاي ديگر در شرايط سخت و بحران مالي قرار دارند، اصنافي که هميشه همراه نظام و دولت بوده و هستند.


نیمتا روزنامه های صبح کشور