کد مطلب : 63818 تاریخ مطلب : 1399/02/29

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص اطلاعات شاغلين جهت تخصيص بسته هاي حمايتي ناشي از تبعات ايجاد شده ويروس کوويد 19 به فعاليت هاي کسب و کار

نیمتا روزنامه های صبح کشور