کد مطلب : 64043 تاریخ مطلب : 1399/04/18

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص ممنوعيت استفاده از تصاوير و نمادها و واژگان و اسامي نامتعارف در فضاي مجازي

نیمتا روزنامه های صبح کشور