کد مطلب : 64062 تاریخ مطلب : 1399/04/21

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص ليست مشاغل آسيب ديده از شيوع ويروس کرونا

نیمتا روزنامه های صبح کشور