کد مطلب : 65128 تاریخ مطلب : 1399/05/01

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص دستورالعمل پرداخت تسهيلات به واحد هاي کسب و کار

نیمتا روزنامه های صبح کشور