کد مطلب : 65180 تاریخ مطلب : 1399/05/07

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص تسهيلات حمايتي دولت جهت ثبت نام واحد هاي صنفي با شاغلين فاقد بيمه

نیمتا روزنامه های صبح کشور