کد مطلب : 65181 تاریخ مطلب : 1399/05/07

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص لزوم رعايت پروتکل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي و همچنين استفاده از ماسک

نیمتا روزنامه های صبح کشور