کد مطلب : 68938 تاریخ مطلب : 1399/11/19

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص ممنوعيت بکارگيري اسامي و عناوين و اصطلاحات بيگانه

نیمتا روزنامه های صبح کشور