کد مطلب : 73231 تاریخ مطلب : 1400/03/31

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص بخشش همه يا بخشي از اجاره بهاي اماکن خصوصي تا پايان سال جاري

نیمتا روزنامه های صبح کشور