کد مطلب : 23383 تاریخ مطلب : 1396/07/21

درمانگاه ها و مراكز بهداشتي

درمانگاهها


درمانگاه دكمه چي : خيابان رسالت - خيابان كرمان جنوبي - كوچه شهيد سخاوت زرين قبادرمانگاه شهيد نامجو : خيابان انقلاب - انتهاي خيابان شهيد نامجو - كوچه تيموريدرمانگاه شهيد نوري : دروازه شميراندرمانگاه شهيد هاشمي نژاد : خيابان قزوين - بعد از پل امامزاده معصوم - دوراهي قپان - ابتداي خيابان امين الملكدرمانگاه شهيد تقوي : خيابان مجاهدين اسلام - جنب بيمارستان شفا يحياييان - كوچه شهيد آقاجانلو - شهيد پور زرگريمركز ريوي : ضلع جنوبي پارك شهر - خيابان بهشتمركز بهداري كل ناجا : خيابان وليعصر - بالاتر از تقاطع ميرداماد - ضلع شمالي بيمارستان ولي عصربيمارستان وليعصر : ميدان ونك - خيابان ولي عصربيمارستان امام سجاد (ع) : خيابان انقلاب خيابان بهار شمالي


مراكز صدور تاييديه بهداشتي فردي و مكاني جهت پروانه كسب


مراكز بهداشت

مناطق شهري

آدرس دقيق

تلفن

شميرانات

1

خيابان شريعتي نرسيده به ميدان قدس مركز بهداشتي درماني طالقاني

22232035

شمال

3و4و7و8

خيابان شريعتي نرسيده به پل سيد خندان كوچه اشراقي

22864093

غرب

2و6و9و18و22

خيابان ازادي بلوار استاد معين خيابان دستغيب

66006036

شرق

12و13و14و15

خيابان دماوند ميدان وثوق خيابان امامت خيابان رضا جديدي

77420681

جنوب

10و11و16و17

خيابان وصال روبروي بانك ملي بزرگمهر شفيعي

66978053نیمتا روزنامه های صبح کشور