کد مطلب : 74610 تاریخ مطلب : 1400/09/02

نامه جامعه انجمن اسلامي اصناف و بازار در خصوص تخليه و بارگيري در طي ايام هفته


نیمتا روزنامه های صبح کشور