کد مطلب : 79817 تاریخ مطلب : 1402/06/18

جلسه تغيير و تحول هيات مديره جديد

جلسه تغيير و تحول هيات مديره جديد در تاريخ 1402/06/18 با حضور جناب آقايان کاظمي قهي و جناب آقاي اسمي نماينده محترم اتاق اصناف تهران برگزار گرديد و اعضاي هيات مديره محترم اتحاديه خرازي به شرح ذيل مي باشد
جناب اقاي عبدالله اسفنديار رياست اتحاديه , جناب آقاي علي دکمه چي نايب رييس اول , جناب آقاي حسين پورکاظمي نايب رييس دوم , جناب آقاي منصور علافچيان دبير , جناب آقاي حسن گلکار خزانه دار , جناب آقاي سعيد صادقي عضو هيات مديره , جناب آقاي عباس مطبوع رفتار حقي عضو هيات مديره و جناب آقاي مهرداد کريمي بازرس اتحاديه

نیمتا روزنامه های صبح کشور