کد مطلب : 79930 تاریخ مطلب : 1402/09/22

حضور جناب آقاي دکتر عبدالله اسفنديار رياست محترم اتحاديه صنف خرازي و وابسته تهران در نشست هم انديشي اتاق اصناف تهران با رئيس کل سازمان امور مالياتي

?حضور جناب آقاي دکتر عبدالله اسفنديار رياست محترم اتحاديه صنف خرازي و وابسته تهران در نشست هم انديشي اتاق اصناف تهران با رئيس کل سازمان امور مالياتي

?رئيس کل سازمان امورمالياتي در نشست هم انديشي با اتاق اصناف تهران مطرح کرد؛

??بنا نداريم افزايش درآمدهاي مالياتي را با فشار بر موديان موجود از جمله اصناف تامين کنيم/ رويکرد نظام مالياتي مبتني بر اصل توانايي در پرداخت ماليات است/ اصلاح اينتاکدها با همکاري اصناف

در نشست هم انديشي اتاق اصناف تهران با رئيس کل سازمان امور مالياتي، حميدرضا رستگار، رئيس، اعضاي هيات رئيسه اتاق اصناف و روساي اتحاديه هاي صنفي تهران با محمدهادي سبحانيان، رئيس کل سازمان امور مالياتي با محوريت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نیمتا روزنامه های صبح کشور