کد مطلب : 80181 تاریخ مطلب : 1403/03/29

اطلاعيه ثبت نام بيمه تکميلي

عضو گرامي

با توجه به تمديد قرارداد بيمه تکميلي با شرکت بيمه ايران به مدت يکسال، از تاريخ 01/04/1403 لغايت 27/03/1404 مي توانيد جهت اطلاع از شرايط و ثبت نام قرارداد به مدت ده روز از تاريخ 27/03/1403 ساعت 9 الي 12 در محل اتحاديه حضور بهم رسانيد.

شايان ذکر است جهت انعقاد قرارداد با حداقل قيمت براي اعضاء محترم، مي بايست بيش از هزار نفر از اعضاء ثبت نام نمايند.

روابط عمومي اتحاديه صنف خرازي و وابسته تهران

نیمتا روزنامه های صبح کشور